diskutabilan – značenje


diskutabilan, -lna, -lno (francuski discutable) – o kojem još treba diskutovati, koji je pod znakom pitanja, koji se može osporavati, neutvrđen, sporan.