distanca – značenje

 

distanca (latinski distantia, prema distare – biti udaljen):
1) razdaljina, rastojanje, udaljenost od nečega u prostoru ili vremenu;
2) suzdržljivost, uzdržanost, rezervisanost u ponašanju, hladnoća prema nekome ili nečemu.

 

distancirati se (nemački (sich) distanzieren) – držati se po strani, biti suzdržan, rezervisan u odnosu prema nekome, nečemu; ograditi se, ograđivati se od nečega.