diverzant – značenje


diverzant (nemački Diversant):
1) onaj koji izvodi, vrši diverzije, učesnik u diverziji;
2) pripadnik specijalne jedinice sa zadatkom da ruši saobraćajnice, pruge, mostove itd.