doajen – značenje


doajen (francuski doyen):
1) najstariji član diplomatskog kora;
2) uopšte najstariji pripadnik neke društvene grupe, profesije, ustanove, kolektiva i sl.