drebina – značenje


drebina (nemački Drehbühne) – u pozorištu: okretna pozornica, podeljena na više delova od kojih je jedan okrenut publici dok se na ostalima priprema dekor za sledeće scene.