dugong – značenje


dugong (engleski dugong) – u zoologiji: morska krava, sisar iz Indijskog okeana koji se hrani morskom travom.