dželat – značenje


dželat (turski cellât, cellâd):
1) onaj koji izvršava smrtnu kaznu;
2) figurativno: bezdušan, nemilosrdan čovek, zlotvor, krvopija.