efuzija – značenje


efuzija (latinski effusio):
1) izliv, izlivanje, izbijanje;
2) u fizici: prolaženje, isticanje gasova kroz uske otvore pod pritiskom, čime se omogućuje razdvajanje gasovitih smeša na sastojke;
3) figurativno: izliv strasti, izražavanje nežnih osećanja.