ekspeditivan – značenje

 

ekspeditivan (novolatinski expeditivus) – koji brzo obavlja posao, efikasan na poslu, brz, hitar, okretan.