ekspeditivan – značenje


ekspeditivan, -vna, -vno (novolatinski expeditivus) – koji brzo obavlja posao, efikasan na poslu, brz, hitar, okretan.