eksperiment – značenje


eksperimen(a)t (latinski experimentum):
1) planirano i kontrolisano izvođenje raznih postupaka za izazivanje neke pojave ili procesa radi proučavanja i tumačenja, dokazivanja neke činjenice, ogled, opit, pokus;
2) figurativno: akcija, poduhvat s neizvesnim ishodom, pokušaj.