ekspresionizam – značenje

 

ekspresionizam (francuski expressionnisme, prema expression – ekspresija) – umetnički pravac (u slikarstvu, muzici), kasnije proširen na književnost, s početka XX veka koji se zasniva na shvatanju da umetnik treba da izražava svoja subjektivna raspoloženja i lični doživljaj (ekspresiju) stvarnosti ne vodeći računa o estetskoj dopadljivosti i pravilima spoljašnje forme.