ekspresionizam – značenje

 

ekspresionizam (francuski expressionnisme, prema expression – ekspresija) – pravac u umetnosti (kasnije proširen na književnost) uoči Prvog svetskog rata koji insistira na izražavanju subjektivnih raspoloženja i ličnih doživljaja bez određenih pravila o spoljašnjoj formi i bez obzira na estetsku dopadljivost.