ekspresivan – značenje


ekspresivan, -vna, -vno (novolatinski expressivus) – koji nešto snažno, slikovito prikazuje, izrazit, izražajan, upečatljiv.