ektogeneza – značenje


ektogeneza (grčki ektós ’spoljni’ i génesis ’rađanje, postajanje’) – u biologiji: teorija prema kojoj evoluciju živih bića pokreću isključivo spoljašnji faktori.