ekvator – značenje


ekvator (srednjovekovni latinski aequator):
1) u geografiji: zamišljena kružna linija oko Zemlje koja je podjednako udaljena od oba Zemljina pola i koja deli Zemlju na severnu i južnu poluloptu, polutar;
2) u astronomiji: srednja, najveća paralela u raznim sferičnim koordinatnim sistemima (npr. nebeski ekvator);
3) u fizici: krivulja koja spaja sve tačke na površini Zemlje gde je magnetna inklinacija jednaka nuli.