ekvinocijum – značenje


ekvinocijum i ekvinocij (latinski aequinoctium) – dva dana u godini kada su obdanica i noć jednako dugi, ravnodnevica (prolećni ekvinocijum (prvi dan proleća), jesenji ekvinocijum (prvi dan jeseni)).