elegičan – značenje

 

elegičan, -čna, -čno (grčki elegiakós) – koji je svojstven elegiji, setan, tužan, žalostan; koji je sklon razmišljanju, čežnjiv.