elita – značenje


elita (francuski élite) – odabrani sloj društva, manji broj ljudi koji se smatraju društveno, intelektualno ili profesionalno superiornim unutar neke društvene skupine, „krem” društva.