enkripcija – značenje


enkripcija (engleski encryption) – u računarstvu: kodiranje podataka radi zaštite od neovlašćenog pristupanja.