epistolaran – značenje


epistolaran, -rna, -rno (latinski epistolaris):
1) koji se odnosi na epistolu, koji ima oblik epistole; svojstven epistoli;
2) u književnosti: koji je pisan u vidu prepiske između dve ili više ličnosti (epistolarni roman – roman u pismima, žanr nastao u Engleskoj, omiljen naročito u XVIII veku).