erozija – značenje


erozija (latinski erosio):
1) u geologiji: proces razaranja i odnošenja površinskih delova Zemljine kore delovanjem vode, vetra, leda i sl.;
2) u tehnici: površinsko razaranje materijala delova mašina u toku rada (delovanjem vode, pare, elektriciteta i dr.);
3) u medicini: površinsko oštećenje kože, sluznice ili tkiva;
4) figurativno: slabljenje, kvarenje, narušavanje, propadanje.