eruptivan – značenje

 

eruptivan, -vna, -vno (francuski éruptif, prema latinskom erumpere – izbiti, provreti):
1) u geologiji: koji je nastao erupcijom, koji je vulkanskog porekla, vulkanski, magmatski;
2) figurativno: koji lako plane, nagao, žestok, neobuzdan, eksplozivan.