ešelon – značenje


ešelon (francuski échelon):
1) vojno: deo vojne jedinice u maršu, transportu ili borbenom poretku, kada je ona raspoređena po dubini, tj. tako da se pojedini delovi kreću jedan iza drugog; ljudstvo i tovar u kompoziciji vojnog transporta;
2) figurativno: stepen razvitka, uspona ili pada u pojedinim naučnim ili umetničkim oblastima, u društvenoj ili profesionalnoj karijeri i sl.