etičan – značenje


etičan, -čna, -čno (grčki ēthikós) – koji je u skladu s etikom; koji postupa u skladu s etikom, moralan, čestit.