etički – značenje


etički, -a, -o (grčki ēthikós) – koji se odnosi na etiku, moralan, moralistički.