etiologija – značenje


etiologija (grčki aitiología):
1) u filozofiji: nauka o uzrocima i posledicama neke pojave; istrživanje uzroka neke pojave;
2) u psihologiji: navođenje ranijeg događaja koji je uzrok nekog doživljenog stanja;
3) grana medicine koja proučava uzrok nastanka i razvoja neke bolesti.