etnografija – značenje


etnografija (grčki éthnos ’narod’ i gráphein ’pisati’) – nauka koja proučava i opisuje život, rad, običaje, kulturu, karakterne i moralne odlike pojedinih naroda, plemena ili etničkih grupa.