etnografija – značenje

 

etnografija (grčki éthnos ’narod’ i gráphein ’pisati’) – nauka koja proučava i opisuje život, rad, običaje, kulturu, karakterne i moralne odlike pojedinih naroda, plemena ili etničkih grupa.

 

etnograf – onaj koji se bavi etnografijom, stručnjak za etnografiju.

 

etnografski, -a, -o:
1) koji se odnosi na etnografiju i etnografe;
2) koji pripada običajima, tradicijama i kulturi jednog naroda, koji je odlika jednog naroda.