evanđelje – značenje


evanđelje = jevanđelje (grčki euangélion):
1) u religiji: učenje o iskupljenju ljudi od greha putem Hristovog žrtvovanja na krstu;
2) u religiji: deo Biblije, svaka od prve četiri knjige Novog zaveta s opisom života, rada i učenja Isusa Hrista (Evanđelje po Mateju, Marku, Luki, Jovanu);
3) crkveno: odlomak iz tog dela Biblije koji se čita na bogosluženju;
4) figurativno: skup temeljnih znanja, osnova neke nauke ili oblasti stvaralaštva, vrhovni (moralni) zakon, dogma.