evaporacija – značenje

 

evaporacija (latinski evaporatio, prema vapor – para) – pretvaranje tečnosti u paru, isparavanje; odstranjivanje vlage radi dobijanja suve ili kondenzovane supstance.

 

evaporator (novolatinski evaporator) – uređaj za evaporaciju, isparivač.

 

evaporirati i evaporisati (latinski evaporare):
1) podvrći, podvrgavati evaporaciji, odstraniti, odstranjivati suvišnu vlagu, tečnost iz nečega;
2) ispariti, isparavati, (iz)vetriti;
3) figurativno: ishlapeti, ishlapljivati, iščeznuti, iščezavati.