evaporacija – značenje

 

evaporacija (latinski evaporatio, prema vapor – para) – pretvaranje tečnosti u paru, isparavanje; odstranjivanje vlage radi dobijanja suve ili kondenzovane supstance.