evaporacija – značenje

 

evaporacija (latinski evaporatio, prema vapor – para) – pretvaranje tečnosti u paru, isparavanje; odstranjivanje vlage radi dobijanja suve ili kondenzovane supstance.

 

evaporator (novolatinski evaporator) – uređaj za evaporaciju, isparivač.

 

evaporirati i evaporisati (latinski evaporare):

1) podvrći evaporaciji, osloboditi od vode, vlage;

2) ispariti, isparavati;

3) figurativno: ishlapiti, iščeznuti.