evaporacija – značenje


evaporacija (latinski evaporatio) – pretvaranje tečnosti u paru, isparavanje; odstranjivanje vlage radi dobijanja suve ili kondenzovane supstance.