evergrin – značenje


evergrin (engleski evergreen) – u džezu i savremenoj zabavnoj muzici uvek popularno delo, kompozicija koja godinama ili decenijama ne silazi sa standardnog repertoara.