evolucija – značenje

 

evolucija (latinski evolutio, prema evolvere – razvijati, odmotavati):
1) postepeni razvoj, postanak višeg i složenijeg iz nižeg i prostijeg, postupni prelaz iz jednog stanja u drugo, razvitak, razvoj, napredak;
2) u biologiji: po Darvinovoj teoriji, postanak novih biljnih i životinjskih vrsta iz ranijih putem prirodne selekcije, pri čemu opstaju one vrste koje su zahvaljujući mutacijama bolje prilagođene okolini.

 

evolucionizam:
1) filozofska ili naučna doktrina čiju osnovu čini učenje o evoluciji; pogled na svet po kojem sve nastaje evolucijom, razvojem;
2) u biologiji: verovanje u razvoj biljnih i životinjskih vrsta putem evolucije, po Darvinu.

 

evoluirati = evolvirati:
1) postepeno se razvi(ja)ti, usavršiti se, usavršavati se;
2) u biologiji: steći, sticati nove oblike i osobine u procesu evolucije;
3) figurativno: promeniti, menjati mišljenje tokom vremena.