evolucija – značenje


evolucija (latinski evolutio):
1) postepeni razvoj, postanak višeg i složenijeg iz nižeg i prostijeg, postupni prelaz iz jednog stanja u drugo, razvitak, razvoj, napredak;
2) u biologiji: po Darvinovoj teoriji, postanak novih biljnih i životinjskih vrsta iz ranijih putem prirodne selekcije, pri čemu opstaju one vrste koje su zahvaljujući mutacijama bolje prilagođene okolini.