evoluirati – značenje


evoluirati = evolvirati (francuski évoluer):
1) postepeno se razvi(ja)ti, usavršiti se, usavršavati se;
2) u biologiji: steći, sticati nove oblike i osobine u procesu evolucije;
3) figurativno: promeniti, menjati mišljenje tokom vremena.