fabula – značenje

 

fabula (latinski fabula):
1) u književnosti: kratak sadržaj, siže nekog književnog dela (romana, pripovetke i sl.);
2) u književnosti: basna;
3) razgovorno: izmišljena priča o nekom događaju, bajka; laž, izmišljotina.

 

fabulozan, -zna, -zno (latinski fabulosus) – koji je kao u fabuli, koji je kao u bajci, basnoslovan, neverovatan; čudan, neobičan.