fakat – značenje

 

fakat (latinski factum) – ono što stvarno postoji ili se događa, stvaran, istinit događaj i sl., dokumentovani podatak, činjenica.

 

faktičan i faktički – koji odgovara faktima, zasnovan na faktima, činjenički, stvaran.