faksimil – značenje


faksimil (latinski fac simile):
1) verna kopija, reprodukcija, veran snimak rukopisa, slike, crteža, dokumenta i sl.;
2) pečat, žig na kojem je ugraviran nečiji potpis.