faksimil – značenje

 

faksimil (latinski fac simile):

1) verna kopija, reprodukcija, veran snimak rukopisa, slike, crteža, dokumenta i sl.;

2) pečat, žig na kojem je ugraviran nečiji potpis.