fasung – značenje


fasung (nemački Fassung):
1) grlo u koje se uvrće električna sijalica;
2) način uokvirivanja dragog kamenja u nakitu; okvir u koji je smešten dragi kamen;
3) ono što nekome sleduje, što mu pripada, sledovanje.