fatva – značenje


fatva (arapski fätwā) – tumačenje iz oblasti sudstva ili religije koje na osnovu Kurana daje vrhovni muslimanski verski poglavar.