fenomen – značenje

 

fenomen (grčki phainómenon):

1) prirodna pojava; zbivanje koje se zapaža čulima;

2) retka, neobična, teško objašnjiva pojava; čudo;

3) onaj koji se odlikuje nekim posebnim, neuobičajenim svojstvima;

4) u filozofiji: neposredno iskustvo svesti;

5) u filozofiji: po Kantu, predmet iskustva, stvar po sebi.

 

fenomenalan:

1) u filozofiji: koji se odnosi na fenomen, svojstven fenomenu;

2) redak, poseban, izuzetan; sjajan, izvanredan.

 

fenomenalizam – u filozofiji: shvatanje po kojem ne postoji ništa drugo osim fenomena, pojava, događaja ili činjenica koji se pojavljuju u vremenu i prostoru i koji su mogući objekti iskustva.