fenomen – značenje


fenomen (grčki phainómenon):
1) prirodna pojava; zbivanje koje se opaža čulima, ono što realno postoji;
2) retka, neobična, teško objašnjiva pojava (u prirodi, životu); čudo;
3) onaj koji se odlikuje nekim posebnim, neuobičajenim svojstvima, neobično talentovana ličnost;
4) u filozofiji: neposredno iskustvo svesti;
5) u filozofiji: po Kantu, predmet iskustva, stvar po sebi, fenomenon.