fenomen – značenje

 

fenomen (grčki phainómenon):

1) prirodna pojava; zbivanje koje se opaža čulima, ono što realno postoji;

2) retka, neobična, teško objašnjiva pojava (u prirodi, životu); čudo;

3) onaj koji se odlikuje nekim posebnim, neuobičajenim svojstvima, neobično talentovana ličnost;

4) u filozofiji: neposredno iskustvo svesti;

5) u filozofiji: po Kantu, predmet iskustva, stvar po sebi, fenomenon.

 

fenomenalan:

1) koji se odnosi na fenomen, svojstven fenomenu;

2) redak, poseban, izuzetan; sjajan, izvanredan.