fertilan – značenje

 

fertilan, -lna, -lno (latinski fertilis):
1) u biologiji: sposoban za reprodukciju, plodan;
2) sposoban da podstakne i podrži reprodukciju, plodonosan; bogat materijama potrebnim za rast i održavanje biljnih kultura (o zemljištu).

 

fertilizacija:
1) u biologiji: oplođenje;
2) u poljoprivredi: dodavanje neophodnih mineralnih i organskih sastojaka tlu radi održavanja ili poboljšavanja njegove plodnosti; đubrenje.