fijasko – značenje


fijasko (italijanski fare fiasco) – totalni neuspeh, propast, krah, promašaj (na nastupu, u javnom istupanju); sramotan ishod, bruka.