filologija – značenje


filologija (grčki philología):
1) nauka, odnosno skup naučnih disciplina (nauke o jeziku, književnosti, etnografije i sl.) koje izučavaju jezik i književnost, a preko njih i celokupnu kulturu nekog naroda ili više naroda (npr. slovenska filologija);
2) nekadašnji naziv za lingvistiku.