fluktuacija – značenje


fluktuacija (latinski fluctuatio):
1) promena u vodenom toku, priticanje i oticanje;
2) u ekonomiji: nepostojanost radne snage; pojava čestih otpuštanja i ponovnog zapošljavanja;
3) nepostojanost, kolebanje uopšte.