frapantan – značenje

 

frapantan (francuski frappant, prema frapper – udariti):

1) koji zapanjuje, koji ostavlja snažan utisak, upadljiv;

2) neočekivan, neuobičajen, iznenađujući.