frapantan – značenje


frapantan, -tna, -tno (francuski frappant):
1) koji veoma pada u oči, koji ostavlja snažan utisak, upadljiv, zapanjujući;
2) neočekivan, neuobičajen, iznenađujući.