freon – značenje


freon (engleski freon) – u hemiji: naziv za ma koje od niza gasovitih ili lako isparljivih jedinjenja fluora koja se koriste u frižiderima i koja su štetna za atmosferu jer uništavaju ozon.