furiozan – značenje


furiozan, -zna, -zno (latinski furiosus) – besan, pomaman, goropadan, mahnit, divlji, neobuzdan.