furiozan – značenje

 

furiozan, -zna, -zno (latinski furiosus) – besan, pomaman, goropadan, mahnit, divlji, neobuzdan.

 

furioznost – osobina onoga koji je furiozan, onoga što je furiozno, mahnitost, pomahnitalost.