fuzija – značenje

 

fuzija (latinski fusio, prema fundere – stapati, sjedinjavati):
1) stapanje, spajanje, udruživanje, sjedinjavanje;
2) spajanje, ujedinjenje dveju ili više organizacija, kompanija, stranaka i sl. u jednu, udruživanje; integracija;
3) u fizici: spajanje laganih atomskih jezgara u teže pri veoma visokim temperaturama i pritiscima, pri čemu dolazi do oslobađanja velikih količina nuklearne energije.