fuzija – značenje


fuzija (latinski fusio):
1) stapanje, spajanje, udruživanje, sjedinjavanje;
2) spajanje, ujedinjenje dveju ili više organizacija, kompanija, stranaka i sl. u jednu, udruživanje; integracija;
3) u fizici: spajanje laganih atomskih jezgara u teže pri vrlo visokim temperaturama i pritiscima, pri čemu dolazi do oslobađanja velike količine nuklearne energije.