fuzija – značenje

 

fuzija (latinski fusio, prema fundere – stapati, sjedinjavati):

1) stapanje, spajanje, udruživanje, sjedinjavanje;

2) spajanje, ujedinjenje dveju ili više organizacija, kompanija, stranaka i sl. u jednu, udruživanje; integracija;

3) u fizici: spajanje laganih atomskih jezgara u teže pri veoma visokim temperaturama i pritiscima, pri čemu dolazi do oslobađanja velikih količina nuklearne energije.