fuzija – značenje

 

fuzija (latinski fusio, prema fundere – stapati, sjedinjavati):

1) stapanje, udruživanje, sjedinjavanje;

2) spajanje, ujedinjenje dveju organizacija, stranaka, kompanija i sl. u jednu;

3) u fizici: reakcija između atomskih jezgara u kojoj nastaju teža jezgra, pri čemu se oslobađa velika količina energije.