gajde – značenje


gajde (turski gayda) – narodni duvački muzički instrument koji se sastoji od velikog kožnog meha, duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh, stvarajući zvuk.