gajde – značenje

 

gajde (turski gayda od arapskog qāi-dä) – narodni duvački muzički instrument koji se sastoji od velikog kožnog meha, duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh, stvarajući zvuk.