garda – značenje


garda (francuski garde):
1) lična telesna straža najviših državnih i vojnih lica;
2) odabrana vojna jedinica za zaštitu najviših državnih i vojnih lica ili objekata posebne namene;
3) figurativno: grupa istomišljenika; zajednica; naraštaj, pokolenje.