garnirati – značenje

 

garnirati (nemački garnieren od francuskog garnir):
1) doda(va)ti kao prilog jelu;
2) snabde(va)ti začinom, začiniti, začinjavati;
3) ukrasiti, ukrašavati (jelo), ulepša(va)ti.