garnirati – značenje


garnirati (nemački garnieren):
1) doda(va)ti kao prilog jelu;
2) snabde(va)ti začinom, začiniti, začinjavati;
3) ukrasiti, ukrašavati (jelo), ulepša(va)ti.