generisati – značenje


generisati svrš. i nesvrš. (latinski generare) – proizvesti, proizvoditi, izaz(i)vati; (pro)uzrokovati.