genetika – značenje


genetika (grčki genetikós) – deo biologije koji se bavi pojavama i zakonima nasleđivanja i varijabilnosti kod organizama (biljaka, životinja i čoveka).